Brandgula band och släpspännen till Arméns och Marinens skyttemedaljer

Försvarets skyttemedaljer bör enligt vår mening förses med band för anständigt bärande med det snaraste

Salutmedalj

Salutmedalj? Vad är det?

 

Jo, det är en medalj som tilldelas de som deltagit i salutskjutning vid en del av försvarets salutstationer som minne av salutskjutningen. De är inte bärbara (marinbasens medalj har dessutom samma bandfärger som medaljen för tapperhet i fält/till sjöss, vilket skulle ge fel signaler om man bar släpspänne).

Det finns så vitt vi vet två dekorationer som delas ut av flörsvarsmakten till de som deltagit i salutbetjäningen. "Marinbasens medalj för förtjänstfullt deltagande vid afgifande af salut" som delas ut för skjutning i Karlskrona, och Norrlands artilleriregementes bronsjetong. Så vitt vi vet så delas bronsjetongen numera ut till de som deltar i salutskjutning vid Bodens salutstation (men uppgifterna är osäkra). Vi har nu tagit fram en allmän salutmedalj för alla som skjutit salut eller på annat sätt deltagit i salutservisen. Medaljen är en ren minnesmedalj och således inte bärbar till uniform. Baksidan kan med fördel graveras med plats och datum.

 

Vår allmänna salutmedalj

 

Marinbasens medalj

 

Norrlands artilleriregementes bronsjetong

 

På vissa salutstationer delas det också ut ett salutbevis till de som deltagit.

 

Så här såg delar av salutbeviset ut 1981 på KA 3 (Fårösunds salutstation). Salutbeviset är i A3 storlek och vikt på mitten, det är alltså 4-sidigt, jag har endast lagt in de två viktigaste sidorna här ovan, klicka på lilla bilden till vänster för större bild.

 

 

Vi har som tidigare nämnts tagit fram en allmän salutmedalj som alla som har skjutit salut skall kunna köpa som komplement till sitt salutbevis, eller bara som minne av sitt deltagande i salutbetjäningen. Motivet är ett salutbatteri (fyra 57mm kanoner m/89B av den typ som finns på Fårösunds salutbatteri), en tretungad flagga, texten SALUT överst och allt inramat av en lagerkrans. Ja, jag har anslutit till marinbasens medaljs huvuddesign, fast snyggare och i rätt valör.

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)