Brandgula band och släpspännen till Arméns och Marinens skyttemedaljer

Försvarets skyttemedaljer bör enligt vår mening förses med band för anständigt bärande med det snaraste

Om Baccismedaljer

Vad är en baccismedalj? Och hur i helvete uttalas det?

 

Det uttalas backsis med betoning på i:et, kommer från arabiskan och betyder "liten gåva". Ordet har letat sig in i soldatjargongen via soldater i utlandsstyrkorna. Och i soldatsammanhang kan det väl sägas betyda ungefär "något som är fel". Ordet har dock många betydelser, och kan till exempel betyda löka, lata sig.

En baccismedalj är alltså en medalj som är "fel", och syftar vanligtvis på en medalj som inte har bärandetillstånd. Men det är inget exakt ord och det finns grader av baccis i medaljerna. I ena änden finns frivilliga försvarsföreningars medaljer, till exempel Lunds försvarsutbildningsförenings förtjänstmedalj, som delas ut till personer för att de har gjort något bra för föreningen, till exempel jobbat aktivt och oavlönat under lång tid för försvarets, rikets och föreningens bästa. Dessa medaljer har vanligtvis inte bärandetillstånd, men ses likväl inte som baccismedaljer eftersom de har delats ut officiellt under värdiga former och åtföljs av ett diplom. Det är också brukligt att man bär dessa medaljer till uniform vid föreningssammankomster och liknande utan att det för den sakens skull anses vara baccis. Om man däremot bär dessa medaljer/släpspännen vid sammanhang utanför den kontext i vilken man blivit tilldelad den så kan det av en del anses vara baccis. Medaljen kan alltså bli en baccismedalj om den bäres fel.

 

 

Lite längre ner på skalan kommer högvaktsmedaljen - instiftad 2008 - som är en baccismedalj, men i mina ögon en baccis light. Detta då den faktiskt är knuten till en högtidlig händelse med stor ceremoniell betydelse för riket. En händelse som belönas med en silverjetong, ett signerat foto av Hans Majestät Konungen och ett tackbrev från överkommendanten i Stockholm. Man har i princip gjort allt för att understryka betydelsen av högvakten utom att tilldela medalj. Enligt mångas, och även vår, bestämda uppfattning så borde jetongen bytas ut mot en officiell medalj.

Och som något sorts svar på detta privata initiativ har överkommendanten i Stockholm år 2011 inrättat en bronsjetong som delas ut till förtjänta, denna jetong åtföljs av ett släpspänne - vilket får betecknas som mycket märkligt - som är likadant som släpspännet för överkommendantens förtjänstmedalj i silver och guld. Detta släpspänne förses med siffror som utvisar antalet fullgjorda vaktdygn med början på 100 och är bärbart till uniform, och alltså inte baccis.

 

                                                      

Den privata högvaktsmedaljen

Överkommendantens i Stockholm släpspänne

 

I andra änden finns rent kommersiella medaljer som inte är knutna till några speciella händelser utan bara säljs för att en del tycker det är häftigt att äga eller ge bort en medalj. Dessa medaljer är definitivt baccismedaljer. I USA finns det en uppsjö sådana medaljer, de kallas ofta för "commemorative medals". Till exempel "Armed forces expert marksman commemorative medal". 

 

                                

Inte att förväxla med Amerikanska flygvapnets, flottas och kustbevaknings "expert marksman medal" som är en äkta medalj, ungefär som vår skyttemedalj.

                    

Seden att slå commemorative medals har i USA funnits sedan inbördeskriget och en del av dessa minnesmedaljer har fått ganska stor användning bland krigsveteraner. Till exempel minnesmedaljen över Tet offensiven.

                            

En särställning bland de privata medaljerna intar den amerikanska "kalla kriget medaljen". I USA delar federala regeringen numera ut ett "Cold war recognition certificate". http://www.defense.g...?releaseid=2031
till alla som gjort statlig eller militär tjänst under kalla kriget, av USA:s regering definierat som tiden 2 september 1945, till 26 december 1991. Någon medalj delas inte ut. Däremot så finns det en inofficiell privat segermedalj att köpa för den som vill ha en medalj till sitt certifikat. Denna medalj har också erkänts av Louisiana National Guard som en National Guard award och får bäras till uniform i staten Louisiana med undantag för federal mark, i praktiken Fort Polk. I Alaska får släpspännet men inte medaljen bäras till uniform, av någon underlig anledning. Åtskilliga veteranorganisationer har också erkänt medaljen och den bäres flitigt på veteranparader och sammankomster. Fem gånger hittills (2011) har den föreslagits som officiell medalj av USA:s två lagstiftande kamrar, men fallit på målsnöret, en sjätte är på gång.

 

                  

I England finns det också en hel del commemorative medals, här är en sida som föreslår en inofficiell bärandeordning för dessa

Något liknande saknas i Sverige, men ett litet fåtal minnesmedaljer finns och de mest kända är nog den tidigare nämnda högvaktsmedaljen samt karolinermarschmedaljen (som numera utgått, marschen arrangeras dock fortfarande då och då). Här måste vi också nämna vår egen salutmedalj. Pga de många försvarsföreningar och förbund som jubilerar kring 2011-2013 så finns det också en hel del jubileumsmedaljer som slås och säljs. Ibland bara till medlemmar, ibland till alla som vill stödja föreningen/förbundet ifråga. De är dock inte bärbara utanför föreningen/förbundet. Ett exempel är Lunds Försvarsutbildningsförenings jubileumsmedalj

Är då de svenska skyttemedaljerna baccismedaljer? Nej det är de inte, de har bärandetillstånd. Men om man sätter på ett band så kommer de att ses av en del som en baccismedalj. Precis som en del kommer att se ett brandgult släpspänne som baccis.

 

                     

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)